قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدی

قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدی
قیمت کفپوش اپوکسی سه بعدی


نصب کفپوش اپوکسی سه بعدی فرآیندی پیچیده و طولانی است و معمولا 3-7 روز طول می کشد.
قیمت کفپوش اپوکسی 3D بستگی به بسیاری از عوامل مانند شرایط بستر دارد. دوام و طول عمر نیز دو عامل عمده برای تعیین قیمت کفپوش اپوکسی 3D هستند. مواد کفپوش کفپوش درجه یک گرانتر خواهد بود.

به طور متوسط، اجرای کفپوش اپوکسی سه بعدی از متری 60 هزار تومان است. طراحی پیچیده نیاز به کار بیشتر و هزینه بالای نصب دارد.